Wat is AVG?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat houdt het voor deze website in?

De AVG gaat in op 25 mei 2018, als je op of na die datum onze services gebruikt ga je akkoord met ons privacybeleid. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Wat bewaren en verwerken wij van u?

Dit zijn de belangrijkste punten in ons Privacybeleid. Wij verwerken de volgende gegevens van u die wij lokaal bewaren;
- E-mailberichten/klantgegevens met o.a. uw N.A.W. gegevens, e-mailadres en eventueel meegestuurd beeldmateriaal en/of teksten voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Uw gegevens worden alleen gedeeld na uw schriftelijke toestemming.
- Indien u zich bij ons heeft aangemeld/toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin nieuws of andere informatie. Elk marketingbericht dat u van ons ontvangt biedt u de mogelijkheid uzelf af te melden.

Controle over uw persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met info@ikd.nl om uw persoonsgegevens op te vragen. U kunt ons via datzelfde emailadres te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of geheel te verwijderen. Tevens kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.